Direct contact? Bel: 070 - 321 4567

Home > Wie zijn wij > Wat bieden wij > Diabetes mellitus en hypertensie

Diabetes mellitus en hypertensie

Bij diabetes mellitus of een aandoening van het hart-vaat stelsel werken wij samen met de zorggroep van ELZHA.

ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden) is een organisatie van ruim 200 huisartsen in de regio Haaglanden. De huisartsen bieden in samenwerking met andere disciplines in de regio gestructureerde en geprotocolleerde zorg aan chronisch zieken. Het bureau van ELZHA ondersteunt de huisartsen hierbij. Deze zorg wordt geboden vanuit de generalistische huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste en de podotherapeut, en in samenspraak met de tweede lijn, de ziekenhuizen. De zorg is gebaseerd op actuele protocollen en richtlijnen. De gezamenlijk aanpak zorgt ervoor dat de kans op complicaties sterkt afneemt, dan wel complicaties eerder worden opgespoord zodat er snel kan worden bijgestuurd.