Direct contact? Bel: 070 - 321 4567

Home > Huisartsenpraktijk > Klachtenregeling

Klachtenregeling

De eerste en belangrijkste stap die u kunt zetten met gevoelens van onvrede, is het bespreken van de klacht met de persoon tegen wie uw klacht zich richt. Hulpverleners stellen het vaak op prijs dat ze in de gelegenheid worden gesteld de klacht te bespreken en samen met u naar een oplossing te zoeken. Immers, als iemand niet weet dat u ontevreden bent, zal er nooit iets veranderen. U kunt zich hiervoor wenden tot mevr. I. Wolters, praktijkmanager van Huisartsenpraktijk Zonneoord (info@zonneoord.com).

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij Hadoks. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Een procedure bij Hadoks is kosteloos.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris van Hadoks niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 

Belangrijke adressen:

Hadoks Holding B.V.
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
Tel.: 070 - 302 9820
info@hadoks.nl
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel.: 088 - 022 9100