Direct contact? Bel: 070 - 321 4567

Home > Huisartsenpraktijk > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Een organisatie vraagt mij om mijn medisch dossier bij de huisarts op te vragen, hoe doe ik dit?

Indien een organisatie aan u vraagt om uw medisch dossier op te vragen bij uw huisarts, dan verzoeken wij de betreffende organisatie  dit vragenformulier in te vullen en ons te mailen naar administratie@zonneoord.com

Kan ik bloed laten prikken op vitamine D of een recept van de huisarts krijgen ?

De Gezondheidsraad heeft de adviezen rondom het gebruik van vitamine D aangepast. Risico groepen zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen, kwetsbare ouderen en niet-westerse migranten kunnen vitamine D slikken. Onze huisartsen zullen niet meer bloed laten prikken om de hoogte van uw vitamine D te bepalen. Ook zullen zij geen recepten meer uitschrijven voor het gebruik van vitamine D.  U kunt uw vitamine D tabletten kopen bij de apotheek of drogist. Dit kost ongeveer € 10,- voor 300 tabletten. 

Kan ik een verklaring van de huisarts krijgen voor het annuleren van mijn reis vanwege het coronavirus?

U vraagt van ons een verklaring voor uw reis- en annuleringsverzekering vanwege het coronavirus.

Hierbij berichten wij u dat wij geen individuele reisadviezen afgeven. Wij volgen in onze patiëntenzorg de richtlijnen van de bevoegde instanties zoals de GGD en het RIVM. Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM bezoeken (www.rivm.nl). U kunt contact opnemen met de verzekeringsinstantie van uw reis-en annuleringsverzekering en deze brief overhandigen. De brief is ook af te halen bij onze huisartsenpraktijk. De balie is geopend van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

 

Kan ik bij Huisartsenpraktijk Zonneoord terecht voor een keuring?

Volgens de richtlijnen van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) mag een huisarts niet zijn eigen patiënten keuren. De huisartsen van Huisartsenpraktijk Zonneoord houden zich aan deze richtlijn; u kunt echter wel worden gekeurd door een van de andere huisartsen uit de huisartsenpraktijk.

Via de doktersassistenten kunt u een afspraak maken voor een keuring.

Brengt u bij de keuring de benodigde keuringsformulieren mee, alsmede een legitimatiebewijs. Zorg er ook voor dat u de namen en gebruik van eventuele medicatie kent en uw medische voorgeschiedenis.

Aan een keuring zijn kosten verbonden die u bij de keuring contant dient te voldoen. Voor keuringen voor verzekeringsmaatschappijen hoeft niet te worden betaald.

Tarieven:

  • Rijbewijskeuring:  € 67,50
Ik wil graag een gezondheidsverklaring, kan mijn arts die geven?

De huisartsen van Huisartsenpraktijk Zonneoord geven geen ’geneeskundige verklaringen’ af. Zij handelen daarbij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. In het kort een toelichting op deze regels:

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ’eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling. 

Wat kunt u nu nog doen?

U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Mag u mijn medische gegevens met andere zorgaanbieders delen?

Om medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) beschikbaar te kunnen stellen voor raadpleging door andere zorgaanbieders is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Deze zogenoemde ‘opt-in regeling’ komt voort uit wetgeving ter bescherming van de privacy van de patiënt. U kunt bij uw huisarts of doktersassistente kenbaar maken dat u uw medische gegevens inzichtelijk wil maken voor de regionale huisartsenpost, indien de noodzaak hiertoe zich voordoet.

Toestemming geven voor het Landelijk Schakelpunt 

Meer informatie over het Landelijk Schakelpunt

 

Heeft Huisartsenpraktijk Zonneoord een privacyreglement?

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Huisartsenpraktijk Zonneoord heeft een privacyreglement om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Lees het privacyreglement

Ik heb een verwijzing voor het ziekenhuis, wat betaal ik aan zorgkosten?

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar kijken met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Ook kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen wat de vergoedingen zijn voor de kosten van een behandeling in het ziekenhuis. Bij onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

ZEKUR en polissen van Zilveren Kruis

Het HagaZiekenhuis heeft voor 2019 géén afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg met  ZEKUR (onderdeel van Univé) en de volgende polissen van het Zilveren Kruis:

  • Ziezo Selectief polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget polis
  • Zilveren Kruis Internetbasisbudget
  • Aevitae Zorg Plan Selectief polis
  • IAK Zorg Plan Selectief polis

Dit betekent dat u mogelijk een gedeelte van uw behandeling in het HagaZiekenhuis zelf moet betalen. Het HagaZiekenhuis informeert u hier verder over dit onderwerp. 

Eigen risico

De zorg van uw huisarts valt niet onder het eigen risico. Maar krijgt u zorg uit de basisverzekering in het ziekenhuis, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten.