Direct contact? Bel: 070 - 321 4567

Home > Huisartsenpraktijk > Inschrijven

Inschrijven

Om u als nieuwe patiënt in te schrijven in onze praktijk verzoeken wij u om uw gegevens op deze pagina in te vullen. Voor ieder persoon moet er één formulier worden ingevuld. Wilt u er zorg voor dragen uw medisch dossier van u en uw familie bij de oude huisarts op te vragen en bij ons af te geven. 

Na het digitaal inleveren van uw inschrijfformulier moet u een kopie van uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas bij de praktijk inleveren. Daarna kunnen wij uw inschrijving in behandeling nemen.